Hanuman Chalisa Telugu

హనుమాన్ చాలీసా దోహాశ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ‖బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ …

Read MoreHanuman Chalisa Telugu